Timber Structures: Nieuwe entiteit voor Concrete Valley

Voorheen was de modelmakerij een vast onderdeel van Concrete Valley. Per 1 maart 2020 is er voor de modelmakerij een aparte B.V. opgericht genaamd Timber Structures. Binnen Timber Structures worden mallen en modellen geproduceerd. Met een modern machinepark en de grote CNC machines kunnen alle complexe modellen binnen Concrete Valley worden gemaakt. Het vakmanschap binnen Timber Structures is van een hoog niveau en is bepalend voor de kwaliteit van de eindproducten die wij leveren. De doelstelling van Timber Structures is om alle betonmallen die Waco, microbeton en mbX nodig hebben in eigen beheer te gaan fabriceren. ‘Door de benodigde betonmallen in eigen beheer te produceren verhogen we de kwaliteit en kunnen planmatig snel schakelen’ aldus Sjoerd der Weduwe, bedrijfsleider van Timber Structures. Met het oog op de toekomst heeft Timber Structures de ambitie om naast de productie van betonmallen zich verder te ontwikkelen in de productie van hout fabricaten. In de bouwsector neemt hout een steeds groter aandeel voor zijn rekening. Met name duurzame en circulaire houten materialen gaan de overhand nemen in traditionele bouwprojecten. Bij Concrete Valley staat het verlagen van de CO2 uitstoot en het verkleinen van de impact op het milieu hoog in het vaandel. Daarbij is Concrete Valley en haar bedrijven continu opzoek naar duurzamere materialen en productie methodes. De oprichting van Timber Structures past daarom binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van Concrete Valley.