Duurzaam ondernemen

Innoveren en investeren in de toekomst

Concrete Valley Group: een duurzame group

Concrete Valley groeit, de ondernemingen binnen onze group groeien. We zijn een jonge, sterk groeiende organisatie, maar we willen tegelijkertijd de betonsector verduurzamen en onze footprint minimaliseren. Concrete Valley werkt sinds haar bestaan aan het verduurzamen van onze beton producten. We nemen daarin onze verantwoordelijkheid voor het klimaat en de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Europese Klimaatakkoord. Door het toepassen van meerdere duurzame veranderingen binnen de productieprocessen, grondstoffen en bedrijfsvoering werken we naar een CO-2 vrije en energie neutrale productie toe.

Doelen 2050

Het doel van Concrete Valley is het creëren van duurzame waarde op lange termijn. Wereldwijd wordt de cementindustrie verantwoordelijk geacht voor ruim 7% van de door mensen veroorzaakte CO2-emissie. In Nederland is dat minder dan 2%. Het is onze ambitie om Concrete Valley te laten groeien en de CO2-uitstoot, de impact op het milieu te verkleinen.

 

In het kort

  • 2025 Energieneutraal produceren
  • 2030 Halvering CO-2 uitstoot op beton producten
  • 2050 CO-2 arme producent

CSC Gold

De Concrete Sustainability Council (CSC) zet zich wereldwijd in voor de verduurzaming van beton en stimuleert een meer verantwoorde productie in de branche. Concrete Valley voelt deze duurzame verantwoordelijkheid al jaren en is continue op zoek naar betere manieren en grondstoffen om verantwoord te produceren. Buiten de duurzame aanpassingen, zoals de aanleg van een zonne-energiesysteem en een elektrisch wagenpark werken de bedrijven binnen de group met eigen betonmixen en innovaties waarbij soms tot wel tachtig procent materiaal (o.a. cement) wordt bespaard zonder dat het nadelig effect heeft op alle voordelen die beton biedt. Alle oplossingen zijn zeer slijtvast, onderhoudsarm en hebben dezelfde draagkracht. Een onderscheidend vermogen. De Concrete Sustainability Council (CSC) heeft Concrete Valley hiervoor gecertificeerd met CSC Gold.

Strategie

In onze volledig computergestuurde mengcentrale kunnen wij dagelijks circa 200 m3 beton maken. Een van de grondstoffen hiervoor: cement, mengen we met ecocem (duurzaam bindmiddel). Hierdoor is minder cement nodig. Door slim bedachte processen en accurate metingen worden de verschillende mengsels optimaal ontworpen en gemaakt. Daar werken we dagelijks aan. We innoveren met bijvoorbeeld miscanthus (olifantengras) en met gerecycled betongranulaat, dat vrijkomt bij het afbreken van oude bouwwerken. Ook onderzoeken en testen we momenteel CO-2 arme bindmiddelen zoals geopolymeer. We werken hierin nauw samen met bedrijven met dezelfde ambitie om onze industrie te verduurzamen.

MilieuPrestatie Gebouwen

Wat precies de impact is van onze producten wordt zichtbaar door middel van de MPG, MilieuPrestatie Gebouwen. Een belangrijke maatstaf binnen het duurzaam bouwen. Niet alleen voor de Burgerlijke en Utiliteitsbouw, ook binnen de (Grond/Weg/Waterbouw) wordt hier steeds vaker naar gevraagd. Alle ondernemingen binnen onze group die werkzaam zijn in deze sectoren hebben een milieugerichte Levenscyclusanalyse (LCA) laten berekenen, afgestemd op de toepassing of product, die kan worden gebruikt om een MPG te berekenen van een ontwerp. Voor architecten, aannemers en projectontwikkelaars is precies duidelijk welke impact onze prefab producten hebben op hun project. Dit bevordert een verantwoorde bouwcultuur, daar waar wij graag voorloper in zijn.

Energieneutrale productie

Binnen Concrete Valley hebben wij ons als doel gesteld om vanaf 2025 niet meer afhankelijk te zijn van externe energie. Onze gebouwen worden dan niet meer door gas verwarmd, maar door onze eigen opgewekte warmte en energie.
Ook werken we momenteel aan de verduurzaming van het wagenpark én materieel zoals heftrucks.

Veilig, efficiënt & verantwoord

Dit zijn de vier grondbeginselen van onze bedrijfsactiviteiten. Het beschermen en respecteren van mensen, onze medewerkers, partners en buren vormen de grondslag van de manier waarop wij ondernemen. Hiervoor hebben we gedeelde normen, processen en tools die ons helpen veiligheid, het milieu en onze omgang met elkaar te beheren en respecteren. We streven er continu naar om de processen te verbeteren en om gevolgen voor de samenleving en het milieu te identificeren, te minimaliseren en, waar mogelijk, te voorkomen.

Gecertificeerd hout als basis

Timber Structures en Vovosa interieurbouw werken uitsluitend met gecertificeerd hout. Timer Structures werkt met flexibele mallen en slimme engineering waardoor we meerdere verschillende elementen uit één mal maken. Voor vormen die buiten het bereik van de flexibele mal liggen, maken wij gebruik van een volledig geoptimaliseerd freesproces. Door de uitgekiende programmatuur en de juiste volgorde, worden voor iedere mal slechts enkele millimeters weggefreesd. Van het afvalhout worden energie en grondstoffen gemaakt voor nieuw hout in de vorm van persplaten en pellets.

ISO 9001

Concrete Valley is in bezit van de ISO 9001 certificering. Het is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Momenteel werken we ook aan ISO 45001, een managementsysteem dat specifiek gaat over gezond en veilig werken en ISO 14001, het certificaat dat draait om het duurzaam omgaan met het milieu. ISO 14001 is een belangrijke aanvulling op CSC gold.

Naar ISO certificaat

Wil je meer weten over onze duurzaamheidsmissie?