Concrete Valley is partner van Qonstruct

Qonstruct is een uniek samenwerkingsverband van gerenommeerde bedrijven, namelijk Vic Obdam verzorgt alle aspecten voor staalbouw, Concrete Valley doet hetzelfde voor de betonbouw terwijl Mammoet is aangeschakeld als expert op het gebied van transport, hijsen en montage. Door deze specialisten met elkaar te verbinden is er direct toegang tot kennis, ervaring, vertrouwen en faciliteiten binnen de staal, beton, gevel, transport en montage. Met Qonstruct kan er een antwoord worden gecreëerd met toekomstbestendige en betrouwbare oplossingen voor onze klanten.  

Qonstruct ontwerpt, produceert en monteert prefab oplossingen voor projecten die sneller, efficiënter, veiliger en met minder risico gerealiseerd moeten worden. Doordat alle mogelijke problemen en uitdagingen in de voorfase door het team worden geïdentificeerd, voorziet Qonstruct in volledig geïntegreerde oplossingen welke de hoofd-constructie en gevel omvat.  

Hoewel prefab bouwen geen nieuw fenomeen is, brengt dit regelmatig beperkingen met zich mee waardoor het niet voor ieder project geschikt is. De oplossing voor deze uitdaging is:

  • Waar mogelijk, de gehele hoofdstructuur prefabriceren om snelheid op de bouw te creëren en het risico profiel voor mensen op en rond de bouw te verbeteren. 
  • Materialen combineren en integreren zodat één materiaal meerdere functies binnen het gebouw gaat krijgen en dus efficiëntie in materiaal gebruik verzorgt.  
  • Het gebouw zo snel mogelijk wind- en waterdicht maken zodat de afbouw kan beginnen. Dit is bepalend voor de oplever datum.  
  • Kolommen integreren in prefab gevel elementen en de combinatie zoeken tussen kernen en gevels om de gebouwen te stabiliseren. Ontwerp vrijheid voor vloer lay-outs. Dit verhoogd het inkomsten model door meer verhuur of verkoopbaar oppervlak.  
  • Een geïntegreerd en gecoördineerde oplossing voor grotere pakketten om verliezen en compensaties te elimineren.  
  • Het prefab bouw concept wat zich niet laat dicteren door een gebruikelijk materiaal als beton.  

Door prefab oplossingen te bieden, wordt de tijd op de bouwplaats beperkt. Grote modules kunnen zonder steigers worden gemonteerd. Hierdoor verbeteren we de snelheid en de veiligheid op de bouw. Door te focussen op het verminderen van materiaal gebruik, nieuwe bouw methodiek aan te dragen, hogere recyclebaarheid van staal en toepassingen van nieuwe en duurzamere materialen te onderzoeken, geeft Qonstruct invulling aan de duurzaamheids- en innovatie ambities van klanten.